• USD1.1094
 • JPY120.44
 • BGN1.9558
 • CZK25.533
 • DKK7.4722
 • GBP0.84453
 • HUF330.19
 • PLN4.2772
 • RON4.7800
 • SEK10.5183
 • CHF1.0968
 • ISK134.60
 • NOK10.1235
 • HRK7.4390
 • RUB70.7441
 • TRY6.3893
 • AUD1.6190
 • BRL4.6402
 • CAD1.4618
 • CNY7.7993
 • HKD8.6852
 • IDR15554.41
 • ILS3.8465
 • INR79.0435
 • KRW1317.31
 • MXN21.4658
 • MYR4.6145
 • NZD1.6886
 • PHP56.348
 • SGD1.5084
 • THB33.645
 • ZAR16.2232
Modernizēt 06-12-2019
Projektu finansēšana
Mūsu projektu finansēšanas disciplīna ietver:
 
Finanšu novērtējumu
 • Tas ietver vispārēju un detalizētu valsts mikro/makroekonomikas pārskatu, valsts fiskālos faktorus (algas, nodokļi u.c.) un to ietekmi, detalizētu inflācijas faktoru un progresīvās/regresīvās attīstības analīzi, kā arī progresīvās/regresīvās attīstības ietekmi uz valsts finanšu tirgu.
 • Rūpīgs biznesa klimata un tā risku novērtējums, ieskaitot tiesiskos regulējumus, praktisko ietekmi, pieņemtās prakses, korupciju un administratīvo slogu.
 
 
Investēšanas priekšizpēte
 • Detalizēts potenciālo investīciju, to riska, ieguvumu un rezultāta pētījums jebkurā vēlamajā iespējamajā termiņā.
 
Projekta iespējamības un tā praktiskās īstenošanas novērtējums
 • Pētījums, kura mērķis ir noteikt projekta dzīvotspēju gan paša projekta plānojuma ziņā, gan projektam paredzētajā vidē. 
 
Finanšu meklēšana un piesaistīšana
 • Projektam piemērotu finanšu avotu meklēšana, meklējot vienas vai vairāku neatmaksājamu/atmaksājamu dotāciju, kapitālu un/vai parādu iespējas vietējā vai starptautiskajā sfērā.
 
Finanšu strukturēšana
 • Finanšu piesaistīšanas pasākumu paketes izveide, kura ļauj gan mums, gan mūsu klientam piesaistīt finanses no vēlamajām un jau sadarbībā esošajām struktūrām. Tas var ietvert informatīvus izbraucienus vai privātu pieeju, izmantojot mūsu īpašo investēšanas forumu.
 • Piemērotas, jauktas efektīvāko finansējuma veidu paketes izveide, kura ir pielāgota konkrētajam projektam. Tas var ietvert kapitālus, parādus, mezonīna finansējumu utt.